Események: Order and Chaos
2024. április 25. 19.00
2024. április 25.
| június 6.
Order and Chaos
Bóbics Diána képzőművész kiállítása

A világunk tele van kettőségekkel, amik nem létezhetnének egymás nélkül. Bóbics Diána Order and Chaos című kiállításán bemutatkozó legújabb munkái az ellentétek harmóniájából táplálkoznak és kristályosodnak ki festmények, rajzok és helyspecifikus installációként a pécsi Ancora Contemporary Gallery egyedi vonalvezetésű tereiben.
A zalaegerszegi születésű alkotó tanulmányai a PTE Művészeti kar falai után a müncheni Akademie der Bildenden Künstén folytatódtak a 2000-es években Sean Scully tanítványaként. Megannyi csoportos és egyéni kiállítást maga mögött tudva, számos magángyűjteményben szerepelve, a Magyar Nemzeti Bank Gyűjteményében is ott vannak Bóbics Diána festményei. A művész kísérletező, soha nem nyugvó alkotói hozzáállása intermediális életművet hagy maga után. A festői látásmóddal átitatott habitus könnyedén hoz létre digitálisan komponált zenei darabot, teret átmozgató installációt vagy akár filc anyagból készült reliefet is festmények és rajzok mellett.
Bóbics Diána műveiben már régóta nagy szerepet játszik a rajziasság. A vonalnak, mint rajzi elemnek a törékenységét használja ki, és építi be alapelemként munkáiba. Az egyre inkább erősödő gesztusai már elszakadnak az életműben korábban megjelent sérülékenység metaforától. Megzabolázhatatlan energiák összpontosulnak a vászonra festékszóróval és ecsettel felvitt festékrétegekben, maszkolások, megfolyások kíséretében. Festészeti tevékenységének előző ciklusában (Fragmented Painting sorozat) az osztások, az absztrakció rendszerezése volt meghatározó szerepben. Egy művésztelep keretei között megalkotott festménye, cím szerint: Fragmented Painting / Hajós (2023., vegyes technika) egy olyan mű, ami Bóbics Diána előző és jelenlegi alkotói szakaszának jellegzetességeit és újításait viseli magán. A gesztusok, osztások, mellett megjelennek azok a foltok (általában festékszóróval fújt pöttyök), amik a folyamatosságot, a vizuális nyelvezet rendjét és rendszerét oly’ könnyedén felforgatják. (Dots on Lines sorozat)

Az Order and Chaos című kiállítás elvezet minket egy utazásra, hogy felfedezzük káosz és rend érdekes dinamikáját, amely világunkban mindenhol megtalálható, interakcióinkban és döntéseinkben egyaránt. Ha azt mondják, hogy „rend a lelke mindennek” akkor…A káosz mindenhová követ bennünket, klasszikus példával élve vegyük az Éden történetét, egy gyönyörű, békés kertet, amelybe beszivárog egy kígyó, a felfordulás hozója. A békében mindig megvan a lehetőség, hogy megrendüljön. A káosz a változás ereje, és ciklikusan követi a rendet.
Festmények mellett, rajzok és textil munkák is helyet kapnak. Ezekben fontos szerepet tölt be a szimmetria, ami ellentétpárként jelenik meg a kiállításon szereplő más művekkel és hoz harmóniát a térbe. Üvöltő gesztusok és elnémíthatatlan színek költöznek az Ancora Contemporary Gallery tereibe, amik átformálják a galéria zegzugos termeit, és egy helyspecifikus installáció is helyet kap, amit legkorábban a kiállítás megnyitóján lesz alkalmunk megtekinteni.