Események: Fázisok

Képek a megnyitóról

Képek az eseményről

2024. február 8. 18.00
2024. február 8.
| február 28.
Fázisok
a PTE MK Szobrász Tanszék hallgatóinak kiállítása

OROSZ NATI szobrászati tevékenységében kiemelt szerepet kapnak a maszkok, esetében a maszk nem az arc, a személyiség elrejtésének eszköze, hanem ellenkezőleg, a belső lelki állapotok, problémák felszínre kerülésének lehetősége. A téma reflektív jellegéből adódott, hogy figyelme egyre inkább saját magára irányult, és egyfajta önfeltáró tevékenységet kezdett folytatni a munkái során. Az első maszkok húsból készültek, majd részben saját és mások függőségeiből kiindulva a nikotin, a gyógyszer és az alkoholfüggőség maszkjait azokból a szervekből hozta létre, amelyeket az adott szenvedélybetegség leginkább roncsol. Munkáihoz sertés agyat, tüdőt, májat használt, melyeket különböző technikákkal próbált tartósítani (füstölés, szárítás stb.). A függőségek után a kiállításon is látható Hét főbűn megfogalmazása következett korábbi rajzai rokonaiként, amiken először jelentek meg az emberi gyarlóságok. Érdekes gondolatként merült fel a köztük is látható 8. főbűn, amelyben a szerző önmagát labirintusként ábrázolja, a változás halogatását, a stagnálás állapotát mutatva meg. A maszk alapját a saját arcáról vett direkt öntvény adja.

GÁSPÁR KIARA munkái a női identitás kérdéseivel foglalkoznak. Saját testi tapasztalatait, érzéseit és vágyait ábrázolja szobraiban és képes ezt a témát évről évre egyre árnyaltabban és gazdagabb formában bővíteni. Korai Kiteljesedés című sorozatának folytatása a kiállításon látható Mező című installáció, ami az alkotó szerint még mindig tabu témának tekinthető női és férfi nemiszervek ábrázolásával foglalkozik. A szobrok virágokat, növényeket idéznek fel, párhuzamot vonva a szervek természetes, esztétikus látványával. Az Előnyeim című önvények az önelfogadásról szólnak, amelyek a serdülő kor testi változásainak nehézségeit tárják fel, annak disszonanciáját, amikor a női mellek nem csak feltétlenül a nőiesség, hanem elsősorban a szexuális vonzerő szimbólumaként jelennek meg. Az alkotói szándék felhívni a figyelmet testünk elfogadásának fontosságára, hiszen az azzal való kapcsolat identitásunk szerves részét képezi. A szobrokon kívül három fotódokumentációt is láthatunk, olyan Kiara által létrehozott ételkockákról, amelyek nem az említett tematikákat taglalják, hanem az ételekhez, étkezéshez kapcsolódó formai játéknak tekinthetők.

ENDES ZSUZSANNA különböző anyagokból készült organikus, biomorf szobrai a Rorschach tesztek meghatározott jelentés nélküli foltjaiból inspirálódnak, és ahhoz hasonlóan keltenek különféle asszociációkat a befogadóban; az áramló ívelt vonalak olyan élő minőséget kölcsönöznek a szobroknak, amelyek miatt azok növényi, állati, biológiai formákra emlékeztetnek. A formák kialakításával párhuzamosan anyagkísérletek is történtek, így születtek a hungarocellből, purhabból és a viaszból készült, a kiállításon is látható szobrok, illetve szilikon formák, melyeknek a célja az volt, hogy minél undorítóbb, visszataszítóbb érzetet adjanak pl. homok, haj gazdagításával. Zsuzsi további fontos témája a rész és egész viszonyának vizsgálata; mennyire lehet még valamit úgy ábrázolni, hogy az még felismerhető legyen és mennyi az, ami még az egészből elvonható. Ugyanez a gondolat köszön vissza a kiállításon látható organikus szobrok formái között is, ahol szintén létrejöhet egy kapcsolat a megfelelő térbeli távolság és kiterjedés kohéziójának köszönhetően, egy nagyobb térbeli összefüggést teremtve, aminek mi is a részeivé válhatunk.

szöveg: Palatinus Dóra